عرق خارشتر یک لیتری ناجی گیاه
دفع سنگ کلیه،رفع بواسیر و ادرار آور

ارسال یک نظر