روغن بابونه:
ضد رماتیسم، رفع اسپاسم عضلانی،نرم کننده سینه و رفع دردهای عضلانی کمر

ارسال یک نظر