زنجبیل

رفع درد عضلانی, روغن, روغن زنجبیل, زنجبیل, ضد رطوبت عضلانی, گرمازا

ارسال یک نظر