عرق انیسون

250,000 ریال

(یک لیتری)

طبع:گرم

خاصیت:مسکن دردها،مُدر،عرق آور،بادشکن،ضدعفونی کننده،ضد درد میگرن

محصول:ناجی گیاه

شماره پروانه بهداشت : ۲۱/۱۶۷۵۹

مقدار:

توضیحات تکمیلی

وزن 1285 g