عرق بوقناق

250,000 ریال

(یک لیتری)

طبع: گرم و خشک

خاصیت:کاهش قندخون،تصفیه خون

محصول:ناجی گیاه

 

شماره پروانه بهداشت : 21/16759

مقدار:

توضیحات تکمیلی

وزن 1285 g