عرق جعفری

250,000 ریال

(یک لیتری)

طبع:گرم

خاصیت: قاعده آور،تب بر،خون ساز،ادرار آور،کاهنده فشار خون،تصفیه خون،افزاینده شیر مادران

محصول:ناجی گیاه

 

شماره پروانه بهداشت : ۲۱/۱۶۷۵۹

 

مقدار:

توضیحات تکمیلی

وزن 1285 g