عرق شاهتره

250,000 ریال

(یک لیتری)

طبع:سرد و خنک

خاصیت:تصفیه خون،تب بر،صفرا بر و رفع خارش پوست

محصول:ناجی گیاه

 

 

شماره پروانه بهداشت : 21/16759

مقدار:

توضیحات تکمیلی

وزن 1285 g