عرق شاهسپرم

250,000 ریال

(یک لیتری)

طبع: گرم

خاصیت:تقویت اعصاب وحافظه،رفع دل درد و نفخ معده

محصول:ناجی گیاه

 

 

شماره پروانه بهداشت : 21/16759

مقدار:

توضیحات تکمیلی

وزن 1285 g