عرق فراسیون (افنان سر)

250,000 ریال

(یک لیتری)

طبع: گرم و خشک

خاصیت: آسان کننده زایمان،درمان کیست تخمدان،قاعده آور

محصول: ناجی گیاه

 

شماره پروانه بهداشت: 21/16759

مقدار:

توضیحات تکمیلی

وزن 1285 g