عرق نعناع(گرم وخشک)

250,000 ریال

(یک لیتری)

طبع:گرم و خشک

خاصیت: تقویت معده
رفع تهوع
رفع علایم سینوزیت

محصول:ناجی گیاه

شماره پروانه بهداشت : ۲۱/۱۶۷۵۹

مقدار: