نوشیدنی بدون قندچهارگل

60,000 ریال

نوشیدنی بدون قندعرق چهارگل(انرژی زا)
دارای شیرین کننده طبیعی استویا

خاصیت:انرژی زا و مقوی نیروی جنسی

بیشل-محصول ناجی گیاه

شماره پروانه بهداشت:21/18409

مقدار:

توضیحات تکمیلی

وزن 608 g