نوشیدنی بدون قند دارچین

50,000 ریال

نوشیدنی بدون قند عرق دارچین
دارای شیرین کننده طبیعی استویا

خاصیت:خون ساز و تصفیه کننده خون

بیشل-محصول ناجی گیاه

شماره پروانه بهداشت:21/18398

مقدار:

توضیحات تکمیلی

وزن 608 g