نوشیدنی بدون قند زعفران

60,000 ریال

نوشیدنی بدون قند زعفران
دارای شیرین کننده طبیعی استویا

خاصیت:نشاط آور،تقویت نیروی جنسی و حافظه

بیشل-محصول ناجی گیاه

شماره پروانه بهداشت:21/18397

مقدار:

توضیحات تکمیلی

وزن 608 g