نوشیدنی بدون قند سکنجبین

50,000 ریال

نوشیدنی بدون قند عرق سکنجبین
دارای شیرین کننده طبیعی استویا

خاصیت:مقوی معده و کبد،رافع تشنگی

بیشل-محصول ناجی گیاه

مقدار:

توضیحات تکمیلی

وزن 608 g