چرا برخی زنان متاهل احساس تنهایی می‌کنند؟! تنها بودن و داشتن احساس تنهایی، دو موضوع یکسان نیستند. بسیاری از زنان می‌توانند وقت خودشان را به‌تنهایی بگذرانند ولی احساس تنهایی نکنند، درحالی که بعضی از زنان وقتی که کنار همسرشان هستند، باز هم عمیقا احساس تنهایی دارند. احساس تنهایی با حالت‌هایی مانند طردشدگی، رهاشدگی و پوچی […]

> ادامه مطلب

۵ درسی که باید از سوئدی‌ها درباره خواب یاد بگیریم/سبک زندگی لاگوم  با درک کردن مفهوم سبک زندگی «لاگوم» یا Lagom که در زبان سوئدی به معنای «به اندازه کافی» است، هنر ساده و راحت دستیابی به خواب شبانه راحت را یاد می‌گیریم. نیکی برانتمارک که کتاب مشهوری در همین زمینه نوشته است، به ما […]

> ادامه مطلب