برنج-نام علمی : Oryza sativa ۸ نکته درباره برنج ۱- برنج گیاهی است علفی، یک ساله به ارتفاع تا ۱.۸ متر با یک ساقه اصلی و چند ساقه فرعی که این ساقه‌ها راست، گرد، توخالی و گره‌دار هستند. ۲- دانه‌های برنج برعکس گیاه گندم، جو و ذرت به شکل فشرده روی محور سنبله قرار ندارند و به […]

> ادامه مطلب