روش های جایگزینِ “نه” گفتن به بعضی از درخواست‌ها! نه گفتن به دوستانتان، فرزندانتان و حتی فروشندگان دوره‌گرد برایتان سخت است؟ برای آنکه خود را قاطع نشان دهید، از قلمروتان و وقتتان حفاظت کنید، گاهی اوقات نیاز به کمی تمرین و آموزش دارید ولی قابل یادگیری است. در اینجا ۴ ترفند آسان برای آنکه دیگر ناخواسته، […]

> ادامه مطلب